این انیمیشن داستان تغییر فصل به زمستان است.ماکوتو تصمیم می گیرد به بهار خوش آمد بگوید اما… تصمیمش فراتر از انتظار است